KLINIKKEIER.NET

Praksisdrift i et forretningsperspektiv

Klinikkeier er en serie med konferanser for eiere og fremtidige eiere av forskjellige typer klinikker.

Konferansen har hovedfokus på tannhelseklinikker, og på temaet "praksisdrift i et forretningsperspektiv", og avholdes årlig den tredje helgen i Januar.

Klinikkeierkonferansen 2020

18. Januar 2020 - Oslo Kongress Senter

TEMAER

Ankomst og registrering kl 08:30
Programmet starter kl 09:00

Klinikken i et forretningsperspektiv - Morten Duesund

Innledning med fokus på det å se praksisdriften i et forretnings perspektiv, samt introduksjon av dagens foredragsholdere og innhold.

Retrospektivt: å se tilbake trengs for å se fremover. Trine Bjelke-Holtermann

Trine kikker i bakspeilet på året som har gått som klinikkeier, og setter søkelys på eventer som har skjedd, og viktigheten av å kjenne fortiden for å kunne navigere i fremtiden.

Det juridiske hjørnet: Avtaler og oppsigelse. Malin Ranheim & Vegard Øien

Som en av våre faste samarbeidspartnere kommer Økland & co tilbake for å gi oss flere råd og vink fra det juridiske hjørnet, denne gang med fokus på avtaler med både ansatte og assistenttannlegen, og hva vi gjør når et samarbeid opphører eller må sies opp.

Bransjen og trender: Hva skjer? Morten Duesund

Noen tanker om hva slags trender som er i bransjen innen områdene kjededannelser, konsolideringer og nye samarbeidsformer, og hva rører seg innen i forhold til tjenesteleverandører, nye myndighetsføringer osv. 

Erfaringer: Erfaringsutveksling med en klinikk i London Koray Foran

Koray Foran som eier og driver en av Londons mest ekslusive klinikker, gir et innblikk i hverdagen der, og sammenlikner med utfordringer vi også ser her hjemme i Norge.

Økonomi: Regnskap, Inntekt og Skatt BDO v/Øyvind Ørbeck

Som tidligere inkluderer vi et innlegg om økonomi, denne gang med vår samarbeidspartner BDO som setter fokus på regnskapet og hvordan vi skal forstå det, samt inntekt og skatt. 

Samarbeidsformer: Det sømløse samarbeidet med teknikeren. 

Temaet tar for seg hvordan klinikkeier og tekniker kan sikre et fungerende og sømløst samarbeid til det beste for begge parter.

GDPR: Hva er skjedd siden 25. Mai 2018, og hva gjør vi nå? Anne-Marie Østgård

I oppfølging av diskusjonene rundt GDPR på 2018 konferanse,  har vi bedt vår jurist med fokus på personvern komme for å tilbake og snakke med oss hvordan den nye lovgivningen har påvirket oss og hva som skjer fremover.

Teambygging: Det vinnende teamet Morten Duesund og Siri Abrahamsen

Å ha ansatte er ikke bare en prosess fra ansettelse til avvikling. I virksomheter snakker vi ofte om visjonær og strategisk ledelse, men noe av det viktigste vi gjør er hverdagsledelsen. For gjennom denne skaper vi kultur, som det å være et vinnende team

Mulighetsrommet: nytt og nyttig av løsninger i markedet. Morten Duesund

Morten tar for seg nye løsninger og tjenester i markedet. Det legges opp til presentasjon fra flere tilbydere, med åpen diskusjon mellom tilbyderne deltakerne på konferansen.

5 viktige ting å ta med seg hjem! 

5 svært viktige ting som kan bidra til bedre lønnsomhet og effektivitet på klinikken din, og som du som klinikkeier skal ta med deg og jobbe videre med i tiden som kommer.

 

KLIKK HER FOR REGISTRERING

Ankomst og registrering 08:30

Programmet Starter kl 09:00

Dagen avsluttes senest kl 17:00

Middag og mingling fra KL 19:00

KURSET TELLER 6 TIMER
I NTFs ETTERUTDANNINGSSYSTEM