KLINIKKEIER.NET

Praksisdrift i et forretningsperspektiv

Klinikkeier er en serie med konferanser for eiere og fremtidige eiere av forskjellige typer klinikker.

Konferansen har hovedfokus på tannhelseklinikker, og på temaet "praksisdrift i et forretningsperspektiv", og avholdes årlig den tredje helgen i Januar.

Klinikkeierkonferansen 2020

25. Januar 2020 - Oslo Kongress Senter

TEMAER

Ankomst og registrering kl 08:30
Programmet starter kl 09:00

Klinikken i et forretningsperspektiv - Morten Duesund

Innledning med fokus på det å se praksisdriften i et forretnings perspektiv, samt introduksjon av dagens foredragsholdere og innhold.

Retrospektivt: å se tilbake trengs for å se fremover. Trine Bjelke-Holtermann

Trine kikker i bakspeilet på året som har gått som klinikkeier, og setter søkelys på eventer som har skjedd, og viktigheten av å kjenne fortiden for å kunne navigere i fremtiden.

Det juridiske hjørnet: Avtaler og oppsigelse. Malin Ranheim & Vegard Øien

Som en av våre faste samarbeidspartnere kommer Økland & co tilbake for å gi oss flere råd og vink fra det juridiske hjørnet, denne gang med fokus på avtaler med både ansatte og assistenttannlegen, og hva vi gjør når et samarbeid opphører eller må sies opp.

Bransjen og trender: Diskusjon rundt et ganske så vanlig case..  Arne Lund og Morten Duesund

Arne og Morten ser på noen trender som er i bransjen innen områdene kjededannelser, konsolideringer og nye samarbeidsformer, og diskuterer rundt et ganske vanlig case: Jeg har fått et tilbud om å selge, hva gjør jeg?

Et klinisk case om en vanlig feilbehandling Trine Bjelke-Holtermann og Jan Thomsen

Trine og Jan diskuterer et ganske vanlig feilbehandlingscase i konteksten: konsekvenser av feilbehandling av pasienter.

Feilansettelser og Feilbehandling: Hva koster det egentlig? Morten Duesund

Morten setter søkelys på diskusjonene rundt feilansettelser og feilbehandlinger, og gir noen eksempler på beregning av kortsiktig og langsiktig kostnad og konsekvens av feilansettelser og feilbehandlinger.

Økonomi: Regnskapet - enkelt forklart Øyvind Ørbeck (BDO)

Som tidligere inkluderer vi et innlegg om økonomi, denne gang med vår samarbeidspartner BDO som setter fokus på regnskapet og hvordan vi skal forstå det. 

Samarbeidsformer: Det sømløse samarbeidet med teknikeren. 

Temaet tar for seg hvordan klinikkeier og tekniker kan sikre et fungerende og sømløst samarbeid til det beste for begge parter.

GDPR: Hva er skjedd siden 25. Mai 2018, og hva gjør vi nå? Anne-Marie Østgård

I oppfølging av diskusjonene rundt GDPR på 2018 konferanse,  har vi bedt vår jurist med fokus på personvern komme for å tilbake og snakke med oss hvordan den nye lovgivningen har påvirket oss og hva som skjer fremover.

Hverdagsledelse og Teambygging: Det vinnende teamet Morten Duesund og Siri Abrahamsen

Å ha ansatte er ikke bare en prosess fra ansettelse til avvikling. I virksomheter snakker vi ofte om visjonær og strategisk ledelse, men noe av det viktigste vi gjør er hverdagsledelsen. Det er den som skaper kultur - og vinnende team

5 viktige ting å ta med seg hjem! 

5 svært viktige ting som kan bidra til bedre lønnsomhet og effektivitet på klinikken din, og som du som klinikkeier skal ta med deg og jobbe videre med i tiden som kommer.

 

KLIKK HER FOR REGISTRERING

Ankomst og registrering 08:30

Programmet Starter kl 09:00

Dagen avsluttes senest kl 17:00

Middag og mingling fra KL 19:00

KURSET TELLER 6 TIMER
I NTFs ETTERUTDANNINGSSYSTEM