KLINIKKEIER.NET

Praksisdrift i et forretningsperspektiv

Klinikkeier er en serie med konferanser for eiere og fremtidige eiere av forskjellige typer klinikker.

Konferansen har hovedfokus på tannhelseklinikker, og på temaet "praksisdrift i et forretningsperspektiv", og avholdes årlig den tredje helgen i Januar.

Klinikkeierkonferansen 2019

19. Januar 2019 - Oslo Kongress Senter

TEMAER

Ankomst og registrering kl 08:30
Programmet starter kl 09:00

Klinikken i et forretningsperspektiv - Morten Duesund

Innledning med fokus på det å se praksisdriften i et forretnings perspektiv, samt introduksjon av dagens foredragsholdere og innhold.

Fornøyde pasienter og ansatte er gode markedsførere. Trine Bjelke-Holtermann

Temaet tar for seg noen hvordan hvor fornøyd eller misfornøyd en pasient eller en ansatt kan påvirke både klinikkens indre liv, og pasient-tilgang.

Det juridiske hjørnet: Due Diligence i kjøp og salg av praksis. Malin Ranheim & Vegard Øien

Som en av våre faste samarbeidspartnere kommer Økland & co tilbake for å gi oss flere råd og vink fra det juridiske hjørnet, denne gang med fokus på Due Diligence i kjøp og salg av klinikker.

Bransjen og trender: Hva skjer? Morten Duesund

Noen tanker om hva slags trender som er i bransjen innen områdene kjededannelser, konsolideringer og nye samarbeidsformer, og hva rører seg innen i forhold til tjenesteleverandører, nye myndighetsføringer osv. 

Alle har tid til å bry seg: Wubalem Kassahun

Tilbakeblikk på Tanhelse Uten Grenser sitt arbeid, og det siste besøket i Ethiopia.

Økonomisk drift: inntekt, utgift og skatt

Som tidligere inkluderer vi et innlegg fra det økonomiske hjørnet, denne gang med fokus på økonomi i den daglige driften, og med særskilte råd knyttet til inntekter, utgifter og skatt. 

Samarbeidsformer: Det sømløse samarbeidet med teknikeren. 

Temaet tar for seg hvordan klinikkeier og tekniker kan sikre et fungerende og sømløst samarbeid til det beste for begge parter.

GDPR: Hva er skjedd siden 25. Mai 2018, og hva gjør vi nå? Anne-Marie Østgård

I oppfølging av diskusjonene rundt GDPR på forrige konferanse,  har vi bedt vår jurist med fokus på personvern komme for å tilbake og snakke med oss hvordan den nye lovgivningen har påvirket oss og hva som skjer fremover.

Personalhåndtering: Rekruttere og beholde.

Å rekruttere er en ting, men hvordan sikrer vi at vi beholder de beste etter at vi har rekruttert dem? Temaet tar også for seg spesifikke løsninger som belønningssystemer, bonusordninger, og aksjeandeler.

Mulighetsrommet: nytt og nyttig av løsninger i markedet. Morten Duesund

Morten tar for seg nye løsninger og tjenester i markedet. Det legges opp til presentasjon fra flere tilbydere, med åpen diskusjon mellom tilbyderne deltakerne på konferansen.

5 viktige ting å ta med seg hjem! 

5 svært viktige ting som kan bidra til bedre lønnsomhet og effektivitet på klinikken din, og som du som klinikkeier skal ta med deg og jobbe videre med i tiden som kommer.

 

KLIKK HER FOR REGISTRERING

Ankomst og registrering 08:30

Programmet Starter kl 09:00

Dagen avsluttes senest kl 17:00

Middag og mingling fra KL 19:00

KURSET TELLER 6 TIMER
I NTFs ETTERUTDANNINGSSYSTEM